МЕНИ

Насловна » Буџет

Буџет

Буџет 2017

Финансијски план

Буџет 2016

Средства за рад Дирекције за електронску управу у саставу Министарстзва државне управе и локалне самоуправе за 2016. годину, утврђена су Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину ("Сл. гласник РС", бр. 110/13) и Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ("Сл. гласник РС", бр. 116/14), а средства за рад Управе за Дигиталну агенду у саставу Министарства спољне и унутрашње трговине за 2013. годину, утврђена су Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину ("Сл. гласник РС", бр. 114/12) и Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину ("Сл. гласник РС", бр. 59/13).

Планирана и утрошена средства у 2016. години у периоду од 01.01.-31.05.2016. године

Реализација буџета у току буџетске 2016. године

Буџет 2015

Средства за рад Дирекције за електронску управу у саставу Министарстзва државне управе и локалне самоуправе за 2015. годину, утврђена су Законом о буџету Републике Србије за 2015. годину ("Сл. гласник РС", бр. 110/13) и Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ("Сл. гласник РС", бр. 116/14), а средства за рад Управе за Дигиталну агенду у саставу Министарства спољне и унутрашње трговине за 2013. годину, утврђена су Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину ("Сл. гласник РС", бр. 114/12) и Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину ("Сл. гласник РС", бр. 59/13).

Планирана и утрошена средства у 2015. у периоду од 01.01.- 31.12.2015. године

Реализација буџета у току буџетске 2015. године

Буџет 2014

Средства за рад Дирекције за електронску управу у саставу Министарстзва државне управе и локалне самоуправе за 2014. годину, утврђена су Законом о буџету Републике Србије за 2014. годину ("Сл. гласник РС", бр. 110/13) и Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2014. годину ("Сл. гласник РС", бр. 116/14), а средства за рад Управе за Дигиталну агенду у саставу Министарства спољне и унутрашње трговине за 2013. годину, утврђена су Законом о буџету Републике Србије за 2013. годину ("Сл. гласник РС", бр. 114/12) и Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину ("Сл. гласник РС", бр. 59/13).

Реализација буџета у току буџетске 2014. године (Дирекција за електронску управу)

Реализација буџета у току буџетске 2014. године (Управа за Дигиталну агенду)

Подаци о планираном и одобреном буџету за текућу, претходну и наредну буџетску годину

Извод из Закона о изменама и допунама Закона о буџету за 2014. годину

Извод из Закона о буџету за 2014. годину

Извршење буџета за 2013. годину и финасијски план за 2014. годину

Годишњи финансијски извештај за период 01.01.2013. до 31.12.2013. године

Буџет 2013

Средства одобрена Законом о буџету за 2013. годину за раздео 31.глава 31.1 Функција 140 Управа за Дигиталну агенду.

Преузмите документа

budzet_2013.xls
budzet_2013.xlsx
budzet_2013.pdf
budzet_2013.ods
Реализација буџета у току буџетске 2013. године

Напомена: У 2013. години није било ревизије буџета

Буџет 2012

Средства одобрена из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2012. годину, Решењем о употреби средстава из текуће буџетске резерве у оквиру Раздела 31-Министарства спољне и унутрасње трговине и телекомуникација, Глава 31.1 – Управа за Дигиталну агенду, функција 140- Основно истраживање

Преузмите документа

budzet_2012.xls
budzet_2012.xlsx
budzet_2012.pdf
• budzet_2012.ods

Напомена:

• У периоду од 2012. до 2015. године није било ревизије буџета
• У периоду од 2012. и 2015. године нису постојали додатни извори финансирања

 Врх стране
 Портал еУправа  Информатор о раду  Смернице в.5.0  Листа стандарда интероперабилности в.2.0  Захтев за информацијама од јавног значаја  Смернице за коришћење друштвених мрежа у јавној управи  eДијаспора