MENI

Naslovna » Aktuelnosti

Aktuelnosti

22. novembar 2017.

JAVNI KONKURS ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA

Na osnovu čl. 54. i 55. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 116/08, 104/09 i 99/14), člana 17. stav 1, člana 18. stav 2, člana 19. stav. 2, čl. 20. i čl. 21. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u državnim organima („Službeni glasnik RS”, br. 41/07 - prečišćen tekst i 109/09) i Zaklјučka komisije za davanje saglasnosti za novo zapošlјavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51 Broj: 112-10412/2017 od 25. oktobra 2017. godine, Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu oglašava

JAVNI KONKURS 
ZA POPUNјAVANјE IZVRŠILAČKIH RADNIH MESTA 
U KANCELARIJI ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

I Organ u kome se radno mesto popunjava:
Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Nemanjina br. 11, Beograd

II Radna mesta koja se popunjavaju:

1. Radno mesto šef Odseka za planiranje i analizu, u zvanju samostalni savetnik, u Odelјenju za portale i servise, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave, - 1 izvršilac

Opis poslova: Rukovodi, organizuje, koordinira rad zaposlenih u Odseku; koordinira planiranje i analizu uspostavlјanja magistrale organa: koordinira definisanje projektnog zadatka za planiranje integracije sistema za identifikaciju i autentikaciju na portalima; definiše preduslove i mere za implementaciju veb servisa i veb portala i servise od poverenja; analizira i proučava zakone, druge propise od značaja za projektovanje i implementaciju portala i servisa; priprema elaborate, studije, programe, planove za projektovanje i implementaciju veb portala i veb servisa; vrši kontrolu realizovanih aplikacija u odnosu na postavlјene zahteve; koordinira izradu projektne dokumentacije; obavlјa i druge poslove po nalogu načelnika odelјenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničkog ili računarskog inženjerstva ili naučnih oblasti matematičkih ili organizacionih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje pet godina; položen državni stručni ispit; znanje metodologija razvoja softvera, aplikacija; poznavanje servisno orijentisane arhitekture.

Stručne osposoblјenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje metodologija razvoja softvera, aplikacija – pismeno i usmeno; poznavanje servisno orijentisane arhitekture – pismeno i usmeno, poznavanje Uredbe o Koncelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, veštine logičkog i analitičkog rezonovanja, organizacionih sposobnosti i veštine rukovođenja – pismeno putem standardizovanih testova, veštine komunikacije – usmeno.

2. Radno mesto dizajner internet portala, u zvanju samostalni savetnik, u Odseku za projektovanje i implementaciju, Odelјenje za portale i servise, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave, - 1 izvršilac

Opis poslova: Izrađuje i dizajnira strane za internet i intranet sajt i sarađuje sa unutrašnjim jedinicama Kancelarije; planira i realizuje složene zahteve za prezentaciju tekstova i fotografija na sajtovima specifičnim alatima; predlaže mere za unapređenje veb prezentacija organa; nadzire sprovođenje mera za unapređenje i usklađivanje veb preznetacija organa sa propisanim standardima; izrađuje animacije, video i zvučne zapise za sajt; vrši skeniranje i obradu fotografija koje se prezentuju na sajtu; obavlјa i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polјa prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje pet godina; položen državni stručni ispit; poznavanje platformi i alata za dizajn korisničkog interfejsa.

Stručne osposoblјenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje platformi i alata za dizajn korisničkog interfejsa - provera praktičnim radom na računaru, poznavanje smernica za izradu veb prezentacija – usmeno, veštine komunikacije - usmeno.

3. Radno mesto programer, u zvanju mlađi savetnik, u Odseku za projektovanje i implementaciju, Odelјenje za portale i servise, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave, - 1 izvršilac

Opis poslova: Projektuje modele podataka, modele procesa i korisničkog interfejsa portala; pruža stručnu poršku u projektovanju logičke strukture izveštaja, aplikacija i internet portala, sajtova i prezentacija, kao i algoritama za realizaciju postavlјenih zahteva; izrađuje interfejs i razvija programske aplikacija u izabranom okruženju; izrađuje aplikativne programe; dizajnira i programira internet portale, sajtove, prezentacije u izabranom programskom okruženju i vrši integracije sa bazom podataka; testira programske celine po procesima; obavlјa druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polјa prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i završen pripravnički staž ili najmanje pet godina radnog staža u državnim organima; položen državni stručni ispit; poznavanje veb tehnologija.

Stručne osposoblјenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje veb tehnologija - praktičnim radom na računaru, poznavanje smernica za izradu veb prezentacija – usmeno, veštine komunikacije - usmeno,

4. Radno mesto šef Odseka za planiranje i analizu, u zvanju samostalni savetnik, u Odelјenje za informacione sisteme i registre, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave, - 1 izvršilac

Opis poslova: Rukovodi, organizuje, koordinira rad zaposlenih u Odseku; koordinira pripremu planova i analiza za razvoj informacionih sistema i registara: definiše projektne zadatke za razvoj i implementaciju informacionih sistema i registara; definiše preduslove za distribuirano korišćenje podataka iz registara; analizira i proučava zakone, druge propise od značaja za razvoj i održavanje informacionih sistema i registara; priprema elaborate, studije, programe, planove i za razvoj osnovnih registara elektronske uprave; vrši kontrolu realizovanih aplikacija u odnosu na postavlјene zahteve; koordinira izradu projektne dokumentacije; obavlјa i druge poslove po nalogu načelnika odelјenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje stručne oblasti elektrotehničko ili računarsko inženjerstvo ili naučnih oblasti matematičkih ili organizacionih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje pet godina; položen državni stručni ispit; znanje metodologija analize sistemskog softvera, objektno orijentisanog programiranja; Oracle/MSSQL database koncepata; poznavanje relacionih baza.

Stručne osposoblјenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje objektno orijentisanog programiranja Oracle/MSSQL database koncepata i poznavanje relacionih baza – pismeno i usmeno, veštine logičkog i analitičkog rezonovanja, organizacionih sposobnosti i veštine rukovođenja – pismeno putem standardizovanih testova, poznavanje Uredbe o Koncelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, veštine komunikacije - usmeno,

5. Radno mesto šef Odseka za projektovanje i implementaciju, u zvanju samostalni savetnik, u Odelјenju za informacione sisteme i registre, Sektor za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave, - 1 izvršilac

Opis poslova: Rukovodi, organizuje, koordinira rad zaposlenih u Odseku; koordinira pripremu planova i analiza za razvoj informacionih sistema i registara: definiše projektne zadatke za razvoj i implementaciju informacionih sistema i registara; definiše preduslove za distribuirano korišćenje podataka iz registara; analizira i proučava zakone, druge propise od značaja za razvoj i održavanje informacionih sistema i registara; priprema elaborate, studije, programe, planove i za razvoj osnovnih registara elektronske uprave; vrši kontrolu realizovanih aplikacija u odnosu na postavlјene zahteve; koordinira izradu projektne dokumentacije; obavlјa i druge poslove po nalogu načelnika odelјenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje stručne oblasti elektrotehničko ili računarsko inženjerstvo ili naučnih oblasti matematičkih ili organizacionih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje pet godina; položen državni stručni ispit; znanje metodologija analize sistemskog softvera, objektno orijentisanog programiranja; Oracle/MSSQL database koncepata; poznavanje relacionih baza.

Stručne osposoblјenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje metodologija analize sistemskog softvera i poznavanje Service Oriented Architecture; Object Oriented Programming; Scripting, Database Programming – SQL,– pismeno i usmeno, veštine logičkog i analitičkog rezonovanja, organizacionih sposobnosti i veštine rukovođenja – pismeno putem standardizovanih testova, poznavanje Uredbe o Koncelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu, veštine komunikacije - usmeno,

6. Radno mesto rukovodilac Grupe za obezbeđivanje kvaliteta, u zvanju samostalni savetnik, u Sektoru za razvoj informacionih tehnologija i elektronske uprave, - 1 izvršilac

Opis poslova: Rukovodi, organizuje, koordinira rad zaposlenih u Grupi; razvija i kontroliše primenu donetih IT bezbednosnih procedura; koordinira i kontroliše primenu industrijskih standarda u IT; koordinira i nadzire primenu standarda donetih od strane relevatnih institucija; definiše procedure za otklanjanje eventualnih nedostataka u IT okruženju; razvija postojeće IS kroz analizu i pronalaženje mogućnosti za unapređenj; sarađuje sa užim unutrašnjim jedinicama Kancelarije i drugim organima u oblasti primene donetih IT bezbednosnih procedura; obavlјa i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora;

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polјa prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje pet godina; položen državni stručni ispit; poznavanje Testing Frameworks i Monitoring Tools.

Stručne osposoblјenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje Testing Frameworks i Monitoring Tools pismeno i usmeno, poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti i Uredbe o koncelarija za IT i elektronsku upravu, veštine logičkog i analitičkog rezonovanja, organizacionih sposobnosti i veštine rukovođenja – pismeno putem standardizovanih testova. veštine komunikacije - usmeno,

7. Radno mesto projektant informatičke infrastrukture, u zvanju viši savetnik, u Odseku za razvoj i održavanje mreže, Odelјenje za računarske komunikacije, upravlјanje mrežama i internet tehnologije, Sektor za informaciono-komunikacionu infrastrukturu, - 1 izvršilac

Opis poslova: Sprovodi analizu jedinstvene informaciono-komunikacione mreže organa i definiše projektne zadatke, održavanje i rad; projektuje modele integracije računarske i mrežne opreme i sistemskog softvera i servisa; projektuje i nadgleda implementaciju hardverskih i softverskih rešenja za zaštitu podataka i informacija na mreži; definiše i nadgleda poslove vezane za nadzor i upravlјanje mrežama; projektuje modele zaštite i kontrole pristupa i korišćenja informatičkih resursa i servisa, kao i modela izrada rezervnih kopija podataka; prati razvoj novih tehnologija, testira nova komunikaciona hardverska i softverska rešenja; obavlјa i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničkog ili računarskog inženjerstva ili iz naučne oblasti matematičkih ili organizacionih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master na akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje sedam godina; položen državni stručni ispit; znanje mrežnih protokola, ruting protokola, mrežne komunikacione i sigurnosne opreme, mrežnih servisa; znanje sigurnosnih problema i kriptografskih tehnologija.

Stručne osposoblјenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje mrežnih protokola, ruting protokola, mrežne komunikacione i sigurnosne opreme, mrežnih servisa; znanje sigurnosnih problema i kriptografskih tehnologija - pismeno i usmeno, poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti i Uredbe o Koncelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu - usmeno, veštine komunikacije - usmeno,

8. Radno mesto projektant informatičke infrastrukture na Linux i VMware platforma, u zvanju viši savetnik, u Odseku za razvoj i održavanje mrežnih servisa, Odelјenje za računarske komunikacije, upravlјanje mrežama i internet tehnologije, Sektor za informaciono-komunikacionu infrastrukturu, - 1 izvršilac

Opis poslova: Projektuje modele informaciono komunikacionih servisa: elektronske pošte, internet domena (DNS), kolaboracionih servisa, internet prezentacija i drugih infrastrukturnih servisa; definiše potrebnu informatičku infrastrukturu za rad servisa: softverske platforme, računarske opreme, mrežne infrastrukture; nadgleda i upravlјa integracijom delova infrastrukture; projektuje modele zaštite i kontrole pristupa, dodele i korišćenja informatičkih resursa i servisa, kao i modela izrada rezervnih kopija i arhiviranja podataka; koordinira i učestvuje u izradi konkursne specifikacije i prati realizaciju ugovora vezanih za projektovanje, implemetaciju i održavanje informaciono komunikacionih servisa; određuje i implementira najbolјu praksu za zaštitu i načine ispravnog korišćenja instaliranih servera zasnovanih na Linux okruženjima kojim se minimizira broj sigurnosnih incidenati uklanjanja sigurnosne ranjivosti; uspostavlјa mehanizme logovanja svih klјučnih događaja na serverima; obavlјa i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko ili računarsko inženjerstvo, ili naučne oblasti organizacione nauke odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polјa prirodno-matematičkih nauka (sa specijalističkim znanjima iz oblasti informatike i internet tehnologija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje sedam godina; položen državni stručni ispit; znanje rada na Linux i VMware platformama; znanje administarcije mrežnih servisa; znanje skript jezika; poznavanje sigurnosnih alata i mrežnih protokola.

Stručne osposoblјenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje rada na Linux i VMware platformama; znanje administarcije mrežnih servisa; znanje skript jezika; poznavanje sigurnosnih alata i mrežnih protokola – pismeno i usmeno, poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti i Uredbe o Koncelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu - usmeno, veštine komunikacije - usmeno,

9. Radno mesto projektant informatičke infrastrukture na Microsoft platformi, u zvanju viši savetnik, u Odseku za razvoj i održavanje mrežnih servisa, Odelјenje za računarske komunikacije, upravlјanje mrežama i internet tehnologije, Sektor za informaciono-komunikacionu infrastrukturu, - 1 izvršilac

Opis poslova: Projektuje modele informaciono komunikacionih servisa: elektronske pošte, internet domena (DNS), kolaboracionih servisa, internet prezentacija i drugih infrastrukturnih servisa; definiše potrebnu informatičku infrastrukturu za rad servisa: softverske platforme, računarske opreme, mrežne infrastrukture; nadgleda i upravlјa integracijom delova infrastrukture; projektuje modele zaštite i kontrole pristupa, dodele i korišćenja informatičkih resursa i servisa, kao i modela izrada rezervnih kopija i arhiviranja podataka; koordinira i učestvuje u izradi konkursne specifikacije i prati realizaciju ugovora vezanih za projektovanje, implemetaciju i održavanje informaciono komunikacionih servisa;bodređuje i implementira najbolјu praksu za zaštitu i načine ispravnog korišćenja instaliranih servera zasnovanih na Windows okruženjima kojim se minimizira broj sigurnosnih incidenata uklanjanja sigurnosne ranjivosti; uspostavlјa mehanizme logovanja svih klјučnih događaja na serverima; obavlјa i druge poslove po nalogu šefa odseka.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko i računarsko inženjerstvo ili naučne oblasti organizacione nauke ili stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polјa prirodno-matematičkih nauka (sa specijalističkim znanjima iz oblasti informatike i internet tehnologija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje sedam godina; položen državni stručni ispit; znanje instalacije, administriranja i održavanja klastera u Microsoft Hyper-V i storage okruženju; poznavanje sigurnosnih problema i kriptografskih tehnologija; poznavanje sigurnosnih alata; poznavanje mrežnih protokola; poznavanje elemenata mrežne infrastrukture.

Stručne osposoblјenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje instalacije, administriranja i održavanja klastera u Microsoft Hyper-V i storage okruženju; poznavanje sigurnosnih problema i kriptografskih tehnologija; poznavanje sigurnosnih alata; poznavanje mrežnih protokola; poznavanje elemenata mrežne infrastrukture – pismeno i usmeno, poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti i Uredbe o Koncelariji za informacione tehnologije i elektronsku upravu – usmeno, veštine komunikacije - usmeno,

10. Radno mesto rukovodilac Grupe za stručnu podršku primene standardizacije razvoja informaciono komunikacionih tehnologija, u zvanju samostalni savetnik, u Odelјenju za standardizaciju, sertifikaciju i smernice razvoja, Sektor za standardizaciju i sertifikaciju, - 1 izvršilac

Opis poslova: Rukovodi, organizuje, koordinira i kontroliše rad Grupe; identifikuje potrebe za stručnu podršku; organizuje, koordinira i kontroliše stručnu podršku u oblasti standardizacije razvoja informaciono komunikacionih tehnologija; koordinira pripremu izveštaja o sprovedenim aktivnostima; kordinira i prati realizaciju stručne podrške; izrađuje izveštaje iz delokruga Grupe; organizuje izradu uputstava, promotivnog i drugog materijala; vrši i druge poslove po nalogu načelnika odelјenja.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno-naučnog polјa prirodno-matematičkih nauka ili tehničko-tehnoloških nauka ili društveno-humanističkih nauka na osnovim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje pet godina; znanje engleskog jezika i rada na računaru; položen državni stručni ispit.

Stručne osposoblјenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje engleskog jezika – pismeno, znanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru, veštine logičkog i analitičkog rezonovanja, organizacionih sposobnosti i veštine rukovođenja – pismeno putem standardizovanih testova, poznavanje Zakona o opštem upravnom postupku, Uredbe o Kancelariji za IT i elektornsku upravu - usmeno, veštine komunikacije - usmeno,

11. Radno mesto inženjer za IT bezbednost u zvanju viši viši savetnik, u zvanju samostalni savetnik, u Sektoru za informacionu bezbednost, - 1 izvršilac

Opis poslova: Prati i koristi međunarodne i domaće standarde informacione bezbednosti; vrši analizu, pregled i ispitivanje bezbednosti IKT sistema, elektronskih servisa i mreže; učestvuje u predlaganju strategija za zaštitu mreže, IKT sistema i internet prezentacija; obezbeđuje zaštitu digitalnih identiteta i sertifikata u IKT sistemu; ostvaruje saradnju sa spolјnim subjektima pri radu na dizajniranju i održavanju sistema zaštite i isporučiocima hardvera i softvera radi zadovolјavanja postavlјenih tehnoloških standarda; organizuje rad CERT; organizuje odgovor na prijavlјene ili na drugi način otkrivene bezbednosne pretnje; obavlјa druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje iz stručne oblasti elektrotehničko ili računarsko inženjerstvo ili naučne oblasti organizacionih nauka, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnog polјa prirodno-matematičkih nauka (sa specijalističkim znanjima iz oblasti informatike i internet tehnologija) na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje sedam godina; položen državni stručni ispit; znanje engleskog jezika, poznavanje mrežnih protokola, poznavanje elemenata mrežne infrastrukture, poznavanje sigurnosne opreme, poznavanje mrežnih aplikacija i servisa, poznavanje operativnih sistema, poznavanje sigurnosnih problema, poznavanje kriptografskih tehnologija; poznavanje IDS/IPS rešenja, poznavanje PEN test alata i PEN test distribucija; poznavanje rešenja za serversku, storage i mrežnu virtuelizaciju.

Stručne osposoblјenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje mrežnih protokola, poznavanje elemenata mrežne infrastrukture, poznavanje sigurnosne opreme, poznavanje mrežnih aplikacija i servisa, poznavanje operativnih sistema, poznavanje sigurnosnih problema, poznavanje kriptografskih tehnologija; poznavanje IDS/IPS rešenja, poznavanje PEN test alata i PEN test distribucija; poznavanje rešenja za serversku, storage i mrežnu virtuelizaciju – pismeno i usmeno, poznavanje Zakona o informacionoj bezbednosti i Uredbe o koncelarija za IT i elektronsku upravu –usmeno, znanje engleskog jezika – pismeno (prevod), veštine komunikacije - usmeno,

12. Radno mesto za finansijske poslove, u zvanju samostalni savetnik, u Sektoru za pravne, kadrovske, finansijske i administrativne poslove, - 1 izvršilac

Opis poslova: Priprema predlog finansijskog plana za izradu Zakona o budžetu, planira izvršenje finansijskog plana i stara se o ekonomičnom trošenju budžetskih sredstava; priprema predloge srednjoročnog i godišnjeg programskog budžeta i Predlog programa rasporeda i korišćenja sredstava za programe i projekte; priprema predloge i obrazloženja za promenu aproprijacija i kvota, vrši sravnjivanje i konsolidovanje finansijskih podataka, usklađuje stanja Glavne knjige Trezora sa pomoćnim knjigama; vrši kontrolu zakonitosti, računovodsvene ispravnosti i verodostojnosti finansijskih dokumenata; učestvuje u pripremi predloga plana javnih nabavki; priprema Završni račun, odnosno Izveštaj o izvršenju budžeta i kada je potrebno o odstupanju od budžeta; obavlјa i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje u polјu ekonomskih nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje pet godina; položen državni stručni ispit; poznavanje rada na računaru.

Stručne osposoblјenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: poznavanje zakonskih propisa koji regulišu oblast budžetskog sistema – usmeno, poznavanje rada na računaru – praktičnim radom na računaru, veštine komunikacije - usmeno,

13. Radno mesto za odnose sa javnošću, u zvanju samostalni savetnik, u Sektoru za pravne, kadrovske, finansijske i administrativne poslove, - 1 izvršilac

Opis poslova: Razvija politiku odnosa sa javnošću; koncipira, razvija i formuliše komunikacionu strategiju; koordinira organizaciju kampanja, medijskih i drugih promotivnih događaja; kontroliše sadržaj i ažurnost podataka na internet portala; koordinira izradu i priprema saopštenja za javnost i priprema sadržaj prezentacija i publikacija; razvija i održava odnose sa medijima i javnošću; predstavlјa aktivnosti institucije u medijima i promotivnim događajima; analizira izveštavanje medija od značaja za Kancelariju; vrši i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Uslovi: Stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; radno iskustvo u struci od najmanje pet godina; znanje rada na računaru; znanje engleskog jezika; položen državni stručni ispit.

Stručne osposoblјenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:  znanje engleskog jezika – pismeno i usmeno, znavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru, poznavanje Uredbe o Koncelarija za IT i elektronsku upravu - usmeno, veštine logičkog i analitičkog rezonovanja i organizacionih sposobnosti – pismeno putem standardizovanih testova, veštine komunikacije - usmeno,

14. Radno mesto za administrativne poslove, u zvanju referent, u Sektoru za pravne, kadrovske, finansijske i administrativne poslove, - 1 izvršilac

Opis poslova: Prikuplјa, uređuje i kontroliše podatke neophodne za izradu analiza, izveštaja i projekata iz delokruga Kancelarije; prima i razvrstava službenu poštu i drugu dokumentaciju;vodi evidencije iz delokruga rada Kancelarije; priprema materijal, zakazuje i vodi evidenciju sastanka, rokova i obaveza rukovodioca; vrši komunikaciju sa strankama putem telefona; sprovodi stranke prema protokolu; obavlјa i druge poslove po nalogu pomoćnika direktora.

Uslovi: Stečeno srednje obrazovanje; znanje rada na računaru; znanje engleskog jezika; položen državni stručni ispit i najmanje dve godine radnog iskustva u struci.

Stručne osposoblјenosti, znanja i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku: znanje engleskog jezika – usmeno, poznavanje Uredbe o kancelarijskom poslovanju - usmeno, znavanje rada na računaru - praktičnim radom na računaru,veštine komunikacije - usmeno,


ZAJEDNIČKO ZA RADNA MESTA:

III Mesto rada:
 Beograd, ul. Katićeva 14

IV Adresa na koju se podnose prijave na javni konkurs: Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Beograd, Dečanska 8a, sa naznakom „Za javni konkurs”.

V Lica koje je zadužena za davanje obaveštenja: Ružica Nelki i Jugoslav Stojilјković, kontakt telefon: 011/3340-737. 

VI Uslovi za rad na radnim mestima: državlјanstvo Republike Srbije, da je učesnik konkursa punoletan, da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.

VII Rok za podnošenje prijava je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavlјivanja ovog oglasa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje – listu „Poslovi“.

VIII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

 • potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu;
 • izjava u kojoj se stranka opredelјuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje;
 • original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu;
 • original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih;
 • overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema;
 • original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu);
 • original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo);
 • za radna mesta pod rednim brojevima 10, 11, 13. i 14. original ili overena fotokopija dokaza o znanju engleskog jezika;
 • original ili overena fotokopija dokaza o poznavanju rada na računaru. Lice koje ne dostavi pisani dokaz o poznavanju rada na računaru podleže praktičnoj proveri veštine rada na računaru.

Državni službenik koji se prijavlјuje na javni konkurs, umesto uverenja o državlјanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih, podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenja da je neraspoređen.

Svi dokazi se prilažu u originalu ili u fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 1. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.

Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državlјanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima i uverenje o položenom stručnom ispaitu.

Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS”, broj 18/16) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilјu efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka.

Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredelјuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Izjavu o saglasnosti za prikuplјanje podataka na javnom konkursu za popunjavanje izvršilačkih radnih mesta je moguće preuzeti na web stranici Službe za upravlјanje kadrovima, na adresi http://www.suk.gov.rs/ u delu „Dokumenti-Obrasci“.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalјe da postupa.

IX Trajanje radnog odnosa: Za navedena radna mesta, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

X Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak: Sa kandidatima koji konkurišu na navedena radna mesta i čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenim radnim mestima, provera stručnih osposoblјenosti, znanja i veština, koje se vrednuju u izbornom postupku i provera znanja rada na računaru obaviće se počev od 13. decembra 2017. godine sa početkom u 09:00 časova, u prostorijama Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Beograd, Dečanska 8a i prostorijama Službe za upravlјanje kadrovima, Palata Srbije, Novi Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 2, istočni ulaz, II sprat, kancelarija 269.

O svemu prethodno navedenom kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonom ili e-mail-om ili telegramom na brojeve ili adrese koje su naveli u svojim prijavama.

Napomena: Kandidati koji konkurišu na više radnih mesta podnose pojedinačne prijave za svako radno mesto na koje konkurišu u kojima navode uz koju od prijava su priložili tražene dokaze.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj kod nadležnog organa (javnog beležnika, u opštinskoj upravi ili sudu) biće odbačene.

Ovaj oglas objavlјuje se na web stranici Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, web stranici Službe za upravlјanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje – listu „Poslovi“.

*Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotreblјeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

8. novembar 2017.

Jovanović otvorio XIII Smart eGovernemnt konferenciju

Cilј Vlade Srbije i Kancelarije je transparentna, ekonomična i efikasna javna uprava

Direktor Kancelarije za IT i eUpravu doc. dr Mihailo Jovanović, danas je otvorio XIII po redu Smart eGovernemnt konferenciju. Jovanović je na konferenciji čija je glavna tema „Digitalizacija društva i informaciona bezbednost“ istakao da je digitalizacija jedna od prioritetnih zadataka Vlade Republike Srbije čiji je cilј uspostavlјanje transparentne, efikasne i ekonomične javne uprave.

 Cilј Vlade Srbije i Kancelarije je transparentna, ekonomična i efikasna javna uprava

„Sredstvo za postizanje ovakve javne uprave je moderna, integralna, efikasna i svima dostupna elektronska uprava. Zato je Vlada odlučila da formira svoju službu, kao centralni i najviši IT autoritet u državi – Kancelariju za IT i eUpravu, na način da njen direktor direktno odgovara predsedniku Vlade“, istakao je Jovanović.

On je dodao da on ima posebnu čast i zadovolјstvo da današnju konferenciju pozdravi i otvori kao prvi direktor ove Kancelarije.

On se u sklopu svog izlaganja dotakao tema nadležnosti kancelarije, zakonske regulative koja reguliše oblast IKT i eUprave kao i projekata na kojima će Kancelarija raditi u narednom periodu, kao što su: eZUP, eInspektor, nova nacionalna infrastruktura za otvorene podatke – open data portal, unapređenje eServisa bebo, dobrodošla na svet, elektronska plaćanja na Portalu eUprava, nadogradnja sistema za podršku rada auto školama kao i redizajn Portala eUprava.

 Cilј Vlade Srbije i Kancelarije je transparentna, ekonomična i efikasna javna uprava

Veliki posao je pred nama od navedenih projekata tu su i registri Matičnih knjiga, Državlјanstva, Centralni registar stanovništva i Metaregistar. Tu ne smemo izostaviti IKT infrastrukturu kroz uspostavlјanje državnog data centra kao i obrazovanje u oblasti IKT na čemu Vlada Republike Srbije na čelu sa predsednicom Vlade Anom Brnabić intenzivno radi dodao je Jovanović.

7. novembar 2017.

Konkurs Kancelarije za IT i eUpravu oborio sve rekorde

VIŠE OD 12.300 PRIJAVLjENIH ZA PROGRAM PREKVALIFIKACIJA U IT SEKTORU

Više od 12.300 kandidata prijavilo se na Konkurs za prekvalifikacije u IT sektoru, u okviru koga će 900 građana širom Srbije biti obučeno za rad na poziciji programera.

Sa gotovo 14 prijavlјenih na jedno slobodno mesto, program koji organizuje i sprovodi Vlada Republike Srbije i Kancelarija za informacione tehnologije i eUpravu, oborio je sve rekorde i ukazao na veliku potrebu za prekvalifikacijama u najbrže rastućem sektoru u Srbiji.

„Prijavlјeni kandidati u narednom periodu će proći kroz seriju testova, koji za cilј imaju da utvrde sklonost prema informacionim tehnologijama.  Devetsto najbolјih dobiće priliku da savladaju neke od najpopularnijih programskih jezika poput – Java, Java Script, PHP, i .Net i C, a obuke će trajati između tri i šest meseci“, kaže Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu. Proces selekcije biće završen do kraja godine.

On dodaje i da su od ukupnog broja prijavlјenih kandidata 65 odsto muškarci, a 35 žene. Oko 52 odsto njih završilo je fakultet, dok je 48 odsto kandidata završilo srednju školu ili pohađa studije. Čak 61 odsto njih nije zaposleno. Prosečna starost prijavlјenih je 33 godine, dok većina ima ispod 35 godina, kako naglašava Jovanović.

Program prekvalifikacija pokrenut je sa cilјem smanjenja stope nezaposlenosti, obezbeđivanja većeg broja kadrova u IT-u i razvoj kompetencija u programiranju. Kreiran je na osnovu istraživanja koje je pokazalo da u narednih godinu dana 118 IT kompanija planira da zaposli oko 1.000 junior programera.

Nastavak je uspešnog pilot projekta, pokrenutog na predlog Ministarskog saveta za informacione tehnologije i inovaciono preduzetništvo, kojim predsedava predsednica Vlade RS Ana Brnabić, a u okviru koga je od početka godine obučeno 97 polaznika. Čak 70 odsto njih je pogađalo stručnu praksu  ili  pronašlo je posao u nekoj od IT kompanija.

4. novembar 2017.

Više od 9.500 prijavlјenih građana

KONKURS ZA PREKVALIFIKACIJE U IT SEKTOR SE ZATVARA SUTRA

Kancelarija za informacione tehnologije i eUpravu poziva sve zainteresovane građane da se prijave na aktuelni konkurs prekvalifikacije u IT sektoru na sajtu IT obuke, koji će sutra u 23 časa biti zvanično zatvoren.

Za program, u okviru koga će do kraja godine 900 polaznika širom Srbije na sveobuhvatan način biti obučeno za rad u najbrže rastućoj industriji u Srbiji, do sada se prijavilo više od 9.500 kandidata.

Pravo učešća imaju svi punoletni građani sa minimum srednjom stručnom spremom, bez obzira na to da li su zaposleni ili ne.

U prvoj pilot fazi do sada je prekvalifikovano prvih 94 građana. Više od 70 odsto njih već je učestvovalo u stručnim praksama u IT kompanijama, sa ozbilјnom perspektivom da se zaposle, dok se preko 10 njih već zaposlilo.

Program je pokrenut na predlog Saveta ministara kojim predsedava predsednica Vlade Ana Brnabić. Kreiran je nakon sveobuhvatnog istraživanja koje je pokazalo da 118 IT kompanija planira da u narednih godinu dana zaposli čak 961 junior programera. Već sada je postigao odlične rezultate i pokazao se kao efikasan alat u smanjenju nezaposlenosti i povećanju kompetencija u IT sektoru, kojem u ovom času nedostaje između 15.000 i 20.000 stručnjaka.

1. novembar 2017.

Brnabić: ''Zadovolјna sam plasmanom Srbije na Duing Biznis listi Svetske banke''
Mihailo Jovanović o mogućnostima i predlogu plaćanja poreza preko Portala e-Uprava

 Brnabić: ''Zadovolјna sam plasmanom Srbije na Duing Biznis listi Svetske banke''

Predsednica Vlade RS Ana Brnabić otvorila je danas II godišnju konferenciju, u organizaciji NALED-a i USAID-a, na kojoj je iznela svoje impresije vezane za plasman Srbije na 43. mesto Duing Biznis liste Svetske banke.

Na skupu, u okviru okruglog stola posvećenom naplati poreza i smanjenju sive ekonomije, učestvovao je direktor Kancelarije za IT i e-Upravu Mihailo Jovanović koji je pričao o plaćanju administrativnih taksi preko Portala e-Uprava.

„eUprava je jedan od odličnih alata borbe protiv sive ekonomije,isto kao kada u radnjama plaćate karticom, naplata administrativnih taksi preko Portala znači da se u svakom trenutku zna koliko je novca ulaćeno na koji račun i poziv na broj“, rekao je Mihailo Jovanović.

On je naveo da će elektronski sistem plaćanja, koji Kancelarija za IT i eUpravu planira da uspostavi na Nacionalnom Portalu potpuno ukinuti mogućnost zloupotrebe naplata taksi.

Podsetimo, Kancelarija za informacione tehnologije i eUpravu uputila je poziv svim bankama, platnim i institucijama elektronskog novca koje posluju u Srbiji da omoguće plaćanje usluga na Portalu eUprava putem elektronskog bankarstva, platnih kartica i ostalih vidova elektronskog plaćanja.

Ideja je da se građanima zajednički omogući da administrativne takse za lična dokumenta, produženje registracije ili neku drugu eUslugu namire u potpunosti online.

 Mihailo Jovanović o mogućnostima i predlogu plaćanja poreza preko Portala e-Uprava

28. oktobar 2017.

Prva nedelјa konkursa
Više od 4.000 prijava za prekvalifikacije u IT sektoru

Na aktuelni konkurs za prekvalifikacije u IT sektoru, koji Kancelarija za informacione tehnologije i eUpravu organizuje i sprovodi kroz program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP), samo u prvoj nedelјi prijavilo se više od 4.000 građana.

Prijavlјivanje za učešće u projektu, u okviru koga će do kraja godine 900 polaznika širom Srbije biti obučeno za rad na poziciji programera, biće moguće do nedelјe 5. novembra na veb sajtu IT obuke. Pravo učešća imaju svi punoletni građani sa minimum srednjom stručnom spremom.

Prekvalifikacije u IT sektoru nastavak su uspešnog pilot projekta, pokrenutog na predlog Ministarskog saveta za informacione tehnologije i inovaciono preduzetništvo kojim predsedava predsednica Vlade RS Ana Brnabić, u okviru koga je do sada 100 građana obučeno za rad na poziciji junior programera. Deo polaznika već je pronašao zaposlenje, dok 70 odsto njih pohađa stručne prakse u velikim IT kompanijama, sa ozbilјnom perspektivom da se zaposle.

Program prekvalifikacija pokrenut je sa cilјem obezbeđivanja kadrova za industriju programiranja koja u Srbiji raste oko 20 odsto godišnje, i može da zaposli više programera nego što ih ima na tržištu. Procene su da u ovom času na tržištu rada nedostaje između 15.000 i 20.000 stručnjaka iz ove industrije.

Kancelarija za IT i eUpravu još jednom poziva građane da iskoriste priliku i prijave se na konkurs koji će im obezbediti da na kvalitetan i sveobuhvatan način, steknu znanja i razviju veštine za rad u najbrže rastućoj industriji.

Takođe, pozivamo i pravna lica da učestvuju u raspisanom konkursu, kao i da za sve dodatne informacije - uslove, potrebnu dokumentaciju i način prijave - posete sajt UNDP-a.

25. oktobar 2017.

Raspisan konkurs za prekvalifikacije u IT sektoru
Obuke za 900 novih programera

Kancelarija za IT i e-Upravu pozvala je danas obrazovne institucije, nevladine organizacije, institute, klastere i preduzeća da se prijave za izvođenje obuka za prekvalifikovanje 900 građana u IT sektoru u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i ostalim gradovima u Srbiji.

Konkurs koji Kancelarija organizuje i sprovodi kroz program Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP), biće otvoren do 20. novembra 2017. godine, a detalјi konkursa dostupni su na veb stranici (www.rs.undp.org).

Ovo je nastavak uspešnog pilot projekta u okviru koga je od početka godine obučeno 100 polaznika, kako bi kao junior programeri pronašli posao u IT sektoru. Program, koji je dao odlične rezultate, pokrenut je na predlog Ministarskog saveta za informacione tehnologije i inovaciono preduzetništvo, kojim predsedava predsednica Vlade RS Ana Brnabić.

„Program su do sada prošli polaznici različitih starosnih kategorija i obrazovnih profila - od ekonomista i pravnika, do lјudi zaposlenih u ugostitelјskim delatnostima. Intenzivna obuka pobudila je veliku zainteresovanost, pa je tako prisustvo na predavanjima premašilo 90 odsto. Zahvalјujući neverovatnoj posvećenosti svih učesnika u projektu, nekoliko polaznika je već uspelo da pronađe posao u IT sektoru dok je najveći broj dobio stručne prakse koje će im pomoći da steknu i praktično radno iskustvo“, kaže Mihailo Jovanović, direktor Kancelarija za IT i e-Upravu.

Jovanović dodaje da ovaj projekat ima ogroman potencijal – mogao bi znatno da utiče na smanjenje stope nezaposlenosti, kvalitetnije kadrove u IT-u i razvoj kompetencija u programiranju.

Do kraja godine u Beogradu će biti obezbeđena obuka za 550, u Novom Sadu za 200, Nišu 100, i u ostalim gradovima za 300 polaznika. Kada je reč o sadržaju kurseva, 400 mesta biće opredelјeno za Java programski jezik, 400 za Java Script, 300 za PHP, po 200 za .Net i C, dok će za kurseve na kojima će se učiti neka druga tehnologija biti opredelјeno 300 mesta.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu poziva građane da se, najkasnije do 5. novembra prijave za učešće u drugoj fazi programa prekvalifikacija na https://www.itobuke.rs/prijavni-formular/, a pravna lica da učestvuju u raspisanom konkursu, kao i da za sve dodatne informacije – uslove, potrebnu dokumentaciju i način prijave – posete sajt itobuke.rs.

Podsetimo, program prekvalifikacija za IT sektor kreiran je na osnovu istraživanja koje je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pokrenulo zajedno sa Infostudom u januaru, a čiji rezultati su pokazali da 118 IT kompanija planira da u narednih godinu dana zaposli čak 961 junior programera.

17. oktobar 2017.

Potpisan sporazum između Kancelarije za IT i eUpravu i Svetske banke
300.000 dolara za podršku akcionom planu za otvaranje podataka

Kancelarija za IT i eUpravu i Svetska banka danas su potpisale sporazum o donaciji oko 300.000 dolara za podršku projektu „Akcioni plan za otvaranje podataka“.

Ovim planom predviđeno je usklađivanje pravnog i institucionalnog okvira za otvorene podatke, sprovođenje pilot projekata za njihovo otvaranje, podizanje svesti o značaju ove teme, kao i podsticanje na ponovno korišćenja podataka.

 Potpisan sporazum između Kancelarije za IT i eUpravu i Svetske banke - 300.000 dolara za podršku akcionom planu za otvaranje podataka

Sporazum su potpisali v.d. direktora Kancelarije, dr Mihailo Jovanović i šef Kancelarije Svetske banke u Srbiji Stephen Ndegwa.

Akcioni plan za otvaranje podataka usvojen je kao poglavlјe u okviru Akcionog plana za razvoj elektronske uprave, kako bi državnim institucijama olakšao razvijanje sistema otvorenih podataka i omogućio širu digitalnu transformaciju zemlјe. Cilјevi ovog plana su i unapređenje državnih usluga i podsticanje inovacija i rasta u IT industriji, posebno za mala i srednja preduzeća.

 Potpisan sporazum između Kancelarije za IT i eUpravu i Svetske banke - 300.000 dolara za podršku akcionom planu za otvaranje podataka

Podsetimo, nedavno je u rad pušten nov nacionalni Portal otvorenih podataka (data.gov.rs), centralno mesto na kojem će biti objedinjeni podaci državnih organa i stavlјeni na raspolaganje građanima, privatnom i nevladinom sektoru. Trenutno sadrži 136 otvorenih podataka osam državnih organa, grupisanih u 45 skupova i šest tema.

12. oktobar 2017.

Predstavlјen novi nacionalni portal
Otvoreni podaci za razvoj privrede i bolјe informisanje građana

Nacionalni Portal otvorenih podataka (data.gov.rs), centralno mesto na kojem će biti objedinjeni podaci državnih organa i stavlјeni na raspolaganje građanima, privatnom i nevladinom sektoru, predstavlјen je danas u okviru projekta „Otvoreni podaci-otvorene mogućnosti“.

 Predstavlјen novi nacionalni portal Otvoreni podaci za razvoj privrede i bolјe informisanje građana

Ana Brnabić, predsednica Vlade Republike Srbije naglasila je da će portal, koji trenutno sadrži 136 otvorenih podataka osam državnih organa, grupisanih u 45 skupova i šest tema, doprineti razvoju privrede i bolјoj informisanosti građana. Otvaranje podataka svih državnih institucija u Srbiji bi moglo da dovede do, kako je naglasila, rasta društvenog proizvoda do jedan, a stope zaposlenosti i do dva odsto, kao što je to slučaj sa drugim zemlјama Evrope.

„Kada je reč o prilikama koje otvaranje podataka donosi privrednom sektoru, dovolјno je napomenuti da se tržište otvorenih podataka, samo na teritoriji Evropske unije, procenjuje na 43 milijarde evra. To potvrđuju da su podaci resurs sa najvećim potencijalom koji je ujedno i najmanje iskorišćen.“, rekla je Brnabićeva i dodala:

„Ovaj projekat jedan je od prioriteta u radu Vlade koja će, na čelu sa Kancelarijom za IT i eUpravu nastaviti da podržava uklјučivanje svih državnih organa, sve dok se na portalu ne budu u kontinuitetu objavlјivali podaci. U ovom času jedan od prioriteta je i obezbeđivanje zakonskog okvira.“

 Predstavlјen novi nacionalni portal Otvoreni podaci za razvoj privrede i bolјe informisanje građana

Sa cilјem da u naredne dve godine što veći broj državnih institucija otvori podatke i razvije znanje i veštine za njihovu obradu, i uklјuči privredu, naučnu zajednicu, civilno društvo i medije, Kancelarija za IT i eUpravu i Programa UN za razvoj (UNDP) potpisali su i protokol o saradnji na projektu „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“.

„Srbija broji oko 300 organa državne uprave i lokalne samouprave koji imaju ogromne setove podatka. Nјihovo otvaranje nosi ogroman potencijal, koji bi mogao potpuno da izmeni ekonomsku sliku naše zemlјe. Činjenica je da već sada imamo motor koji će pokrenuti našu privredu. Potrebno je samo da pronađemo način da ga pustimo u rad – to ćemo učiniti uklјučivanjem državnih institucija, građana i civilnog društva u ovaj važan proces“, rekao je Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za IT i eUpravu.

Karla Herši, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, istakla je da pored toga što omogućavaju inovacije u poslovanju, čime se stimuliše ekonomski rast, otvoreni podaci doprinose sveobuhvatnom održivom razvoju društva, posebno u oblastima poput obrazovanja, zaštite životne sredine i javnih finansija.

„Podaci omogućavaju i veću transparentnost rada državnih organa i stimulišu uklјučivanje javnosti u procese odlučivanja“, dodala je Herši.

 Predstavlјen novi nacionalni portal Otvoreni podaci za razvoj privrede i bolјe informisanje građana

Predstavlјanju nacionalnog Portala prisustvovali su i Denis Kif, ambasador Velike Britanije u Srbiji, zemlјe koja je lider u ovoj oblasti i predstavnici Svetske banke. Oni su pomogli i nastaviće da pomažu proces otvaranja podataka u našoj zemlјi.

Podatke na portalu do sada je objavilo osam državnih organa - Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo rudarstva i energetike, Uprava za javne nabavke, Agencija za lekove i medicinska sredstva, Agencija za zaštitu životne sredine, Republički geodetski zavod i Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Osim pretraživanja i preuzimanja, korisnici na portalu mogu da diskutuju o podacima ovih državnih institucija i prate njihove aktivnosti. Omogućeno im je i da predstavlјaju primere ponovne upotrebe –mobilne ili veb-aplikacijama, vizuelizacijama, mapama.

Na portalu se neće objavlјivati podaci koji sadrže lične ili tajne informacije.

Puštanjem u rad ovog portala ispunjava se i jedno od obećanja iz ekspozea, koji je predstavlјen u Parlamentu pre 100 dana.

27. septembar 2017.

Poziv bankama da uspostave model elektronskog plaćanja preko e-Uprave

Kancelarija za informacione tehnologije i eUpravu danas je uputila poziv svim bankama, platnim i institucijama elektronskog novca koje posluju u Srbiji da omoguće plaćanje usluga na Portalu eUprava putem elektronskog bankarstva, platnih kartica i ostalih vidova elektronskog plaćanja.

Ideja je da se građanima zajednički omogući da administrativne takse za lična dokumenta, produženje registracije ili neku drugu eUslugu namire u potpunosti online. Plaćanje platnim karticama trebalo bi da bude realizovano u naredna dva meseca, elektronsko bankarstvo do kraja godine, a potom i ostali vidovi elektronskog plaćanja.

„Elektronsko plaćanje građanima će omogućiti da izbegnu odlaske na šaltere banaka ili pošte. Ovo je važan i veliki korak ka potpunoj digitalizaciji elektronskih usluga. Banke koje se odazovu pozivu i uspostave jedan od modela elektronskog plaćanja, pomoći će nam da građanima omogućimo još veći komfor i uštede u vremenu“, objašnjava Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i eUpravu.

On napominje da će svim zainteresovanim bankama, u skladu sa objavlјenom specifikacijom, biti omogućeno da povežu svoje sisteme elektronskog plaćanja sa sistemom Portala eUprava. To će korisnicima omogućiti da, pošto pokrenu uslugu, jednostavno odaberu svoju banku i način plaćanja.

„Na bankama je da, u skladu sa poslovnom politikom, opredele koji model elektronskog plaćanja će ponuditi. Očekujemo dobar odziv i podršku bankarskog sektora“, istakao je Jovanović.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu apeluje na banke, platne i institucije elektronskog novca da se odazovu pozivu i tako omoguće nov sistem plaćanja na Portalu eUprava.

22. septembar 2017.

Zahtev za dobijanje radio-frekvencija od sada i onlajn

Korisnici radiofrekvencijskog spektra u Srbiji zahtev za izdavanje dozvole za korišćenje radio-frekvencija sada mogu da podnesu i elektronskim putem, na brz i jednostavan način i u vreme koje im odgovara. Na ovaj način se procedura izdavanja dozvole ubrzava za 50 odsto, a potreba za štampanjem dokumenata je znatno smanjena. Zahvalјujući sporazumu koji su danas potpisale Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL) i Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije, omogućeno je i elektronsko plaćanje i praćenje svih uplata vezanih za ovu uslugu.

 Zahtev za dobijanje radio-frekvencija od sada i onlajn

nova elektronska usluga pod nazivom „Pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija“ dostupna je na internet šalteru u okviru RATEL-ovog sajta (www.ratel.rs). Usluga omogućava podnošenje zahteva, dostavlјanje tehničke dokumentacije, plaćanje naknade i preuzimanje dozvola za korišćenje radio-frekvencija u elektronskom obliku. Dosadašnji proces podnošenja zahteva za izdavanje dozvola zahtevao je dostavlјanje velikog broja dokumenata, njihovo skeniranje i ručno unošenje podataka u RATEL-ovu bazu podataka, kao i neautomatizovani način plaćanja zakonom propisanih naknada. RATEL godišnje izda oko 9.000 pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija, što je do sada na godišnjem nivou zahtevalo štampanje više od 48.000 listova papira.

 Zahtev za dobijanje radio-frekvencija od sada i onlajn

„Korišćenjem nove usluge podnosioci zahteva će na brži i sigurniji način dostavlјati podatke, što će pobolјšati i ubrzati proces odlučivanja i izdavanja dozvola za korišćenje određenog radio-frekvencijskog opsega. Usluga je dostupna samo registrovanim korisnicima koji se autentifikuju kvalifikovanim sertifikatom. Svaki korak u elektronskom podnošenju zahteva i izdavanju dozvole se digitalno potpisuje, čime se čuvaju neporecivost i autentičnost dokumenata“, izjavio je dr Vladica Tintor, direktor RATEL-a.

„U saradnji sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije, servis ePlaćanje je integrisan u proces izdavanja dozvola. ePlaćanje omogućava plaćanje i praćenje svih uplata i podnosioce oslobađa obaveze dostavlјanja potvrda o izvršenoj uplati naknade“, rekao je doc. dr Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije.

 Zahtev za dobijanje radio-frekvencija od sada i onlajn

„Vlada Republike Srbije je napravila novi pomak u digitalizaciji državne uprave. Stvaranje moderne, efikasne i jednostavne elektronske uprave, kao preduslov stvaranja transparentne i ekonomične javne uprave, jedan je od glavnih zadataka ove Vlade. Građani i privreda Srbije moraju biti u centru pažnje javne uprave, koja im mora omogućiti laku i dostupnu uslugu. Upravo danas, zajedno sa RATELom, demonstriramo novu uslugu za privredu Srbije u procesu podnošenja zahteva, plaćanje nadoknadi, obrade zahteva, donošenja odluka i izdavanja dozvola za korišćenje radio-frekventnog opsega. Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu Vlade Republike Srbije u procesu izdavanja dozvola je integrisala servis ePlaćanje koji omogućava plaćanje, jednoznačno praćenje svih uplata i oslobađa podnosioce zahteva od dodatnih dostavlјanja potvrda o plaćanju u procesu izdavanja dozvole“, rekao je Doc. dr Mihailo Jovanović direktor Kancelarije.

On je dodao da će nove mogućnosti servisa ePlaćanje pobolјšati i upotpuniti uslugu RATEL-a jer će uskoro biti omogućeni različiti modeli elektronskog plaćanja putem elektronskog bankarstva, platnih kartica i drugih vidova bezgotovinskog plaćanja.

20. septembar 2017.

Nastavak dobre saradnje države i inicijative Digitalna Srbija

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu doc. dr Mihailo Jovanović, sastao se danas sa članovima inicijative Digitalna Srbija. Na zajedničkom sastanku Jovanović je predstavio planove kancelarije sa cilјem da dobra saradnja države i inicijative Digitalna Srbija bude nastavlјena i u narednom periodu.

Jovanović je predstavnicima Digitalne Srbije ukazao na prioritetne planove rada Kancelarije, kao i prve cilјeve na kojima će se raditi kao što su, eZup, plaćanje karticama putem Portala eUprava, Data Centar. Takođe, među prvim zadacima biće i informaciona bezbednost, popis infrastrukture republičkih organa, planove za funkcionalni redizajn Portala eUprava, unapređenje Portala za otvorene podatke i mnogi drugi planovi.

 Nastavak dobre saradnje države i inicijative Digitalna Srbija

„Pomoć inicijative kao što je vaša nam puno znači u davanju preciznih smernica u kom pravcu da idemo kada je u pitanju razvoj IKT-a“, izjavio je Jovanović.

On je dodao da su svi pozvani da daju svoje komentare na Nacrt zakona o eUpravi, kao i da očekuje njihovu pomoć oko funkcionalnog redizajna Portala eUprava.

Članovi inicijative su ponudili pomoć pri realizaciji budućih projekata Kancelarije i istakli da će rado sarađivati u kreiranju bolјeg digitalnog okruženja.

 Nastavak dobre saradnje države i inicijative Digitalna Srbija

Inicijativu Digitalna Srbija (DSI) su osnovale kompanije Infostud, Microsoft Development Centre Srbija, Nordeus, Ringier Axel Springer, Startit, Seven Bridges, Telekom Srbije, Telenor i PricewaterhouseCoopers. Inicijativa Digitalna Srbija (DSI) ima za cilј da gradi i ojača sve aspekte uspešnog digitalnog i visoko-tehnološkog inovacionog ekosistema.

20. septembar 2017.

Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu zakona o elektronskoj upravi

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave poziva sve građane kao i stručnu javnost da se upoznaju sa radnim tekstom Nacrta zakona o elektronskoj upravi (u dalјem tekstu: Nacrt zakona) i da daju svoje predloge, inicijative, sugestije i komentare.

Nacrt Zakona o elektronskoj upravi, sa obrazloženjem, sastavni je deo ovog programa.

Javna rasprava o Nacrtu zakona o elektronskoj upravi sprovodi se od 18. septembra do 9. oktobra 2017. godine

Sastavni deo ovog javnog poziva je Zaklјučak Vlade o sprovođenju javne rasprave o Nacrtu zakona koji je odredio Odbor za pravni sistem i državne organe.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavlјaju se Ministarstvu dražavne uprave i lokalne samouprave na adresu elektronske pošte: javne.rasprave@mduls.gov.rs ili poštom na adresu: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Beograd, Birčaninova broj 6.

Po okončanju javne rasprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi u roku od 15 dana od dana okončanja javne rasprave i isti objaviti na svojoj internet prezentaciji i portalu e-uprava.

11. septembar 2017.

Još jedan korak ka omogućavanju ePlaćanja preko Portala eUprava

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalno – ekonomski razvoj NALED održala je sastanak sa predstavnicima banaka u Srbiji kao i Narodnom Bankom Srbije. Tema sastanka je bila pronalaženje najbolјih modela plaćanja usluga na Portalu e-Uprave (www.euprava.gov.rs).

 Još jedan korak ka omogućavanju ePlaćanja preko Portala eUprava

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Doc. dr Mihailo Jovanović je prisutnima predstavio nacrt modela koji bi se implementirao na Portalu eUprava kojim bi se realizovalo plaćanja elektronskim bankarstvom i platnim karticama.

„Da bi različite metode plaćanja bile dostupne korisnicima potrebno je da budu ispunjeni određeni preduslovi kako bi proces za krajnjeg korisnika bio jednostavan, a učesnici u sistemu plaćanja imali potpunu kontrolu nad novčanim tokovima i procesom izvršavanja finansijske transakcije“, izjavio je Mihailo Jovanović.

 Još jedan korak ka omogućavanju ePlaćanja preko Portala eUprava

On je dodao da je Portal eUprava (www.euprava.gov.rs) sa preko 800 elektronskih usluga različitih organa javne uprave, postao jedan od najviše korišćenih i najposećenijih državnih portala. Portal eUprave je centralno mesto sa kog građani i privreda mogu da na brz i bezbedan način ostvare svoja prava.

05. septembar 2017.

Domaćin Digitalnog foruma 2018. godine biće Vlada RS, Privredna Komora Srbije i privreda

Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, kao deo delegacije RS koju predvodi predsednica Vlade Ana Brnabić, učestvovao je na bledskom Strateškom forumu. On se u okviru foruma sastao sa kolegama iz regiona i predstavio im planove Srbije kada je u pitanju dalјi razvoj elektronske uprave u našoj zemlјi.

On je ovom prilikom najavio da će domaćin narednog Digitalnog foruma 2018. godine biti Vlada Srbije sa Privrednom Komorom Srbije i domaćim privrednicima.

 Domaćin Digitalnog foruma 2018. godine biće Vlada RS, Privredna Komora Srbije i privreda

„Potvrdili smo da je formiranje centralnog tela za IT i eUpravu dobra praksa i u drugim zemlјama regiona, naročito u Sloveniji, jer je to pravi način da se koordinira realizacija složenih projekata iz oblasti IT -a i eUprave i sa druge strane da se uspostave savremeni modeli upravlјanja kao što je formiranje državnog Data centar, zatim da se optimizuje investicija u informatičku opremu i softverske licence koje su neophodne za rad sistema eUprave. Samo na taj način ćemo uspostaviti efikasnu eUpravu“, izjavio je Doc. dr Mihailo Jovanović.

On je dodao da je na inicijativu predsednice Vlade RS Ane Brnabić, pozvao sve kolege iz regiona da naredne godine učestvuju na skupu posvećenom Digitalizaciji u RS na kojem ćemo im predstaviti sve što smo postigli za ovo kratko vreme rada Kancelarije.

Predsednica Vlade je istakla da je digitalizacija prioritet Vlade RS, jer je to put za modernizaciji rada državne uprave, uvođenje savremenog pristupa administracije prema građanima i privredi i kompletnu promenu rada koja mora doći iznutra.

Ona je dodala da je digitalizacija šansa za ubrzanje ekonomskog rasta i traženje šansi u netradicionalnim granama koje mogu obezbediti veći i brži rast. Primer za to je IT sektor u Srbiji, koji je već pokazao značajan potencijal za rast i bez snažne podrške Vlade.

Uloga Vlade je da obezbedi uslove da IT sektor pokaže potencijal, bude uspešniji i radićemo na kreiranju društva koje podržava one koji imaju kapacitet rasta.

28. avgust 2017.

Održan sastanak Saveta za eUpravu

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i eUpravu Doc. dr Mihailo Jovanović prisustvovao je danas sastanku Saveta za eUpravu koji je osnovala Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED. Savez za e-upravu je novo radno telo NALED-a formirano u cilјu definisanja preporuka privrede za unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji kroz razvoj elektronske uprave i elektronskih servisa. U Savez je uklјučeno 20 renomiranih članica NALED-a.

Jovanović je Savetu predstavio prioritete planove rada Kancelarije kao i prve cilјeve na kojima će se raditi kao što su metaregistar, eZup, plaćanje karticama putem Portala eUprava, Data Centar, informaciona bezbednost i popis infrastrukture republičkih organa.

 Održan sastanak Saveta za eUpravu

Na sastanku se govorilo i o Nacrtu zakona o e-upravi i ostalim propisima koji su u pripremi a regulišu neke elemente e-uprave.

Jovanović je ovom prilikom izjavio da je saradnja države i privrede klјučna kada je u pitanju razvoj zemlјe a posebno kada je u pitanju razvoj IT-a, jednog od najvažnijih sektora za Vladu Republike Srbije i zahvalio se NALED-u na svim konstruktivnim predlozima koje daju Vladi RS i Kancelariji za unapređenje eUprave u RS.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je novoosnovano telo u sklopu kabineta predsednika Vlade Republike Srbije i ona sa njenim direktorom na čelu odgovara direktno predsedniku Vlade.

Kancelarija će po prvi put elektronski objediniti sve organe državne uprave, komunikacionu infrastrukturu, centar za bezbednost državnih organa i sajtove Vlade. Kancelarija će brinuti o svim informacionim sistemima i e-upravi svih državnih organa, a istovremeno pružati usluge i opštinama i gradovima. Kancelarija će biti podrška da se razviju takvi sistemi koji će u jednom resoru, ali i između resora, morati da budu povezani, tako da razmenjuju podatke.

17. avgust 2017.

OSNOVANA KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

 Mihailo Jovanović

Vlada Srbije donela je Uredbu (05 Broj: 110-7109/2017, 27. jula 2017. godine) o formiranju Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Kancelarija će imati zadatak da konsoliduje državne IT resurse, obezbedi povezivanje različitih informacionih sistema i bude podrška i osnova razvoju elektronske uprave u Srbiji.

Za direktora novoformirane Kancelarije imenovan je Doc. dr Mihailo Jovanović.

Detalјnije informacije:

Izvor:
www.blic.rs/vesti/drustvo/na-takse-i-cekanje-u-redovima-za-dokumenta-potrosimo-godisnje-tri-miliona-sati-i-dva/rs08kny

Izvor:
https://www.youtube.com/watch?v=qrFCL0QVVWg

 Vrh strane
 Portal eUprava Portal otvorenih podataka Prekvalifikacije za IT Informator o radu Smernice v.5.0 Lista standarda interoperabilnosti v.2.0 Zahtev za informacijama od javnog značaja Smernice za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi eDijaspora