MENI

Naslovna » Aktuelnosti

Aktuelnosti

11. septembar 2017.

Još jedan korak ka omogućavanju ePlaćanja preko Portala eUprava

Beograd, 11. septembar 2017. godine. - Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalno – ekonomski razvoj NALED održala je sastanak sa predstavnicima banaka u Srbiji kao i Narodnom Bankom Srbije. Tema sastanka je bila pronalaženje najbolјih modela plaćanja usluga na Portalu e-Uprave (www.euprava.gov.rs).

 Još jedan korak ka omogućavanju ePlaćanja preko Portala eUprava

Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu Doc. dr Mihailo Jovanović je prisutnima predstavio nacrt modela koji bi se implementirao na Portalu eUprava kojim bi se realizovalo plaćanja elektronskim bankarstvom i platnim karticama.

„Da bi različite metode plaćanja bile dostupne korisnicima potrebno je da budu ispunjeni određeni preduslovi kako bi proces za krajnjeg korisnika bio jednostavan, a učesnici u sistemu plaćanja imali potpunu kontrolu nad novčanim tokovima i procesom izvršavanja finansijske transakcije“, izjavio je Mihailo Jovanović.

 Još jedan korak ka omogućavanju ePlaćanja preko Portala eUprava

On je dodao da je Portal eUprava (www.euprava.gov.rs) sa preko 800 elektronskih usluga različitih organa javne uprave, postao jedan od najviše korišćenih i najposećenijih državnih portala. Portal eUprave je centralno mesto sa kog građani i privreda mogu da na brz i bezbedan način ostvare svoja prava.

05. septembar 2017.

Domaćin Digitalnog foruma 2018. godine biće Vlada RS, Privredna Komora Srbije i privreda

Mihailo Jovanović, direktor Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, kao deo delegacije RS koju predvodi predsednica Vlade Ana Brnabić, učestvovao je na bledskom Strateškom forumu. On se u okviru foruma sastao sa kolegama iz regiona i predstavio im planove Srbije kada je u pitanju dalјi razvoj elektronske uprave u našoj zemlјi.

On je ovom prilikom najavio da će domaćin narednog Digitalnog foruma 2018. godine biti Vlada Srbije sa Privrednom Komorom Srbije i domaćim privrednicima.

 Domaćin Digitalnog foruma 2018. godine biće Vlada RS, Privredna Komora Srbije i privreda

„Potvrdili smo da je formiranje centralnog tela za IT i eUpravu dobra praksa i u drugim zemlјama regiona, naročito u Sloveniji, jer je to pravi način da se koordinira realizacija složenih projekata iz oblasti IT -a i eUprave i sa druge strane da se uspostave savremeni modeli upravlјanja kao što je formiranje državnog Data centar, zatim da se optimizuje investicija u informatičku opremu i softverske licence koje su neophodne za rad sistema eUprave. Samo na taj način ćemo uspostaviti efikasnu eUpravu“, izjavio je Doc. dr Mihailo Jovanović.

On je dodao da je na inicijativu predsednice Vlade RS Ane Brnabić, pozvao sve kolege iz regiona da naredne godine učestvuju na skupu posvećenom Digitalizaciji u RS na kojem ćemo im predstaviti sve što smo postigli za ovo kratko vreme rada Kancelarije.

Predsednica Vlade je istakla da je digitalizacija prioritet Vlade RS, jer je to put za modernizaciji rada državne uprave, uvođenje savremenog pristupa administracije prema građanima i privredi i kompletnu promenu rada koja mora doći iznutra.

Ona je dodala da je digitalizacija šansa za ubrzanje ekonomskog rasta i traženje šansi u netradicionalnim granama koje mogu obezbediti veći i brži rast. Primer za to je IT sektor u Srbiji, koji je već pokazao značajan potencijal za rast i bez snažne podrške Vlade.

Uloga Vlade je da obezbedi uslove da IT sektor pokaže potencijal, bude uspešniji i radićemo na kreiranju društva koje podržava one koji imaju kapacitet rasta.

28. avgust 2017.

Održan sastanak Saveta za eUpravu

Beograd 28. avgust 2017. godine – Direktor Kancelarije za informacione tehnologije i eUpravu Doc. dr Mihailo Jovanović prisustvovao je danas sastanku Saveta za eUpravu koji je osnovala Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED. Savez za e-upravu je novo radno telo NALED-a formirano u cilјu definisanja preporuka privrede za unapređenje poslovnog okruženja u Srbiji kroz razvoj elektronske uprave i elektronskih servisa. U Savez je uklјučeno 20 renomiranih članica NALED-a.

Jovanović je Savetu predstavio prioritete planove rada Kancelarije kao i prve cilјeve na kojima će se raditi kao što su metaregistar, eZup, plaćanje karticama putem Portala eUprava, Data Centar, informaciona bezbednost i popis infrastrukture republičkih organa.

 Održan sastanak Saveta za eUpravu

Na sastanku se govorilo i o Nacrtu zakona o e-upravi i ostalim propisima koji su u pripremi a regulišu neke elemente e-uprave.

Jovanović je ovom prilikom izjavio da je saradnja države i privrede klјučna kada je u pitanju razvoj zemlјe a posebno kada je u pitanju razvoj IT-a, jednog od najvažnijih sektora za Vladu Republike Srbije i zahvalio se NALED-u na svim konstruktivnim predlozima koje daju Vladi RS i Kancelariji za unapređenje eUprave u RS.

Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu je novoosnovano telo u sklopu kabineta predsednika Vlade Republike Srbije i ona sa njenim direktorom na čelu odgovara direktno predsedniku Vlade.

Kancelarija će po prvi put elektronski objediniti sve organe državne uprave, komunikacionu infrastrukturu, centar za bezbednost državnih organa i sajtove Vlade. Kancelarija će brinuti o svim informacionim sistemima i e-upravi svih državnih organa, a istovremeno pružati usluge i opštinama i gradovima. Kancelarija će biti podrška da se razviju takvi sistemi koji će u jednom resoru, ali i između resora, morati da budu povezani, tako da razmenjuju podatke.

17. avgust 2017.

OSNOVANA KANCELARIJA ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE I ELEKTRONSKU UPRAVU

 Mihailo Jovanović

Beograd, 17. avgust 2017 – Vlada Srbije donela je Uredbu (05 Broj: 110-7109/2017, 27. jula 2017. godine) o formiranju Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu.

Kancelarija će imati zadatak da konsoliduje državne IT resurse, obezbedi povezivanje različitih informacionih sistema i bude podrška i osnova razvoju elektronske uprave u Srbiji.

Za direktora novoformirane Kancelarije imenovan je Doc. dr Mihailo Jovanović.

Detalјnije informacije:

Izvor:
www.blic.rs/vesti/drustvo/na-takse-i-cekanje-u-redovima-za-dokumenta-potrosimo-godisnje-tri-miliona-sati-i-dva/rs08kny

Izvor:
https://www.youtube.com/watch?v=qrFCL0QVVWg

12. jun 2017.

Sedam godina postojanja nacionalnog Portala eUprava
VIŠE OD 750.000 KORISNIKA I 800 USLUGA

Beograd, 12. jun 2017 – Portal eUprava ovog meseca obeležava sedam godina rada tokom kojih je, sa više od 750.000 aktivnih korisnika i 800 elektronskih usluga različitih državnih organa, postao jedan od najviše korišćenih i najposećenijih nacionalnih portala.

Od osnivanja do danas građani su više od tri i po miliona puta iskoristili različite usluge Portala. Nadaleko najpopularnija, sa oko dva miliona korišćenja, bila je registracije vozila, a odmah iza nje, sa 750.000 korišćenja, našla se usluga Zakazivanje termina u policijskim stanicama. Više od 250.000 korisnika podnelo je zahtev za novu zdravstvenu knjižicu preko Portala, i to je ujedno i prva usluga koja je omogućila da se dokument šalјe na kućnu adresu i tako potpuno zaobiđe odlazak na šalter.

Tokom ove godine unapređeni su i sistemi unutar državne uprave i lokalne samouprave. Početkom juna lansirana je nova funkcionalnost Portala eUprava, razvijena za sve šalterske radnike unutar sistema - eZUP.

„Primenom usluge eZUP, kojom je povezano prvih šest najvećih baza podataka u Srbiji, državne institucije će najzad moći brzo i efikasno da razmenjuju podatke između sebe, a građani više neće biti njihovi kuriri. eUprava će dobiti nove mogućnosti i šira ovlašćenja da razvija unapređene i korisne besplatne servise za sve građane Srbije“, kaže Dušan Stojanović, direktor Direkcije za elektronsku upravu i dodaje:

„Procenjuje se da će primena eZUP-a građanima Srbije uštedeti više od pet miliona sati koje bi proveli u redovima i pred šalterima, i oko milion radnih sati državnim službenicima. Zahvalјujući ovoj usluzi Portala, građani će biti oslobođeni plaćanja brojnih taksi, što će im na godišnjem nivou uštedeti oko 750 miliona dinara.“

Važno je napomenuti da se, u eri borbe protiv sive ekonomije, eUprava pokazala kao jedan od najefikasnijih alata za suzbijanje i sprečavanje korupcije, i kao kanal kojim se lako i precizno prate tokovi novca i usluga. Do sada se preko Portala, na ime administrativnih taksi, u državnu kasu slilo više od 100 miliona evra.

Podsetimo, Srbija je u septembru prošle godine napravila skok od čak 30 mesta na globalnoj rang listi elektronskih uprava – članica Ujedinjenih nacija, i sada se nalazi na visokoj 24. od ukupno 193 pozicije. To je najbrži rast zabeležen u poslednje dve godine u Evropi. Nacionalni Portal eUprava dobitnik je prestižne nagrade „The European IT Excellence Awards 2011“.

31.maj 2017.

Direkcija apeluje na korisnike da pažlјivo čitaju uputstva i ograničenja
DO NOVIH VOZAČKIH DOZVOLA BEZ REDOVA I ŠALTERA – PREKO NACIONALNOG PORTALA EUPRAVA

Više od 3.000 korisnika podnelo je, od početka maja do danas, zahtev za zamenu stare papirne za novu kartičnu vozačku dozvolu putem nacionalnog Portala eUprava (www.euprava.gov.rs). U poslednje tri nedelјe usluga eVozačka ima stalni trend rasta.

Direkcija za elektronsku upravu poziva građane da do 10. juna, krajnjeg zakonskog roka za pribavlјanje novog dokumenta, zahtev podnesu preko nacionalnog Portala eUprava i tako izbegnu gužve i šaltere. Ipak, važno je napomenuti da je usluga eVozačka jedna od kompleksnijih na Portalu, kao i da ima izvesna ograničenja u upotrebi.

eVozačkoj je moguće je pristupiti preko pretraživača „Internet Explorer“, a za elektronsko podnošenje zahteva neophodni su čipovana lična karta i čitač kartičnih dokumenata. Usluga ima izvesna ograničenja, i podnošenje zahteva preko eUprave nije moguće za vozače kojima je pravo upravlјanja motornim vozilima ograničeno ili dozvola izdata na kraći rok po uverenju o zdravstvenoj sposobnosti. eVozačku ne mogu koristiti građani stariji od 65 godina života, kao ni oni koji pored stare imaju i vozačku dozvolu izdatu od strane druge države. Takođe, preko eVozačke moguće je podneti zahtev samo za izdavanje prve kartične dozvole“, napominje Dušan Stojanović, direktor Direkcije za elektronsku upravu i dodaje:

„Apelujemo na korisnike da pažlјivo čitaju uputstvo za korišćenje usluge, kao i da pogledaju video-uputstvo koje je Direkcija izradila za potrebe ove usluge. Takođe, molimo sve vozače i da pažlјivo unose svoje podatke.“

Stojanović napominje da se u ovom času procenjuje da će u naredne dve nedelјe više od 180.000 vozača, koji još uvek nisu ušli u proceduru, podneti zahtev za izdavanje nove kartične vozačke legitimacije. Zbog toga je, kako kaže, važno da građani ne čekaju „poslednji čas“, kako ne bi napravili kolaps na šalterima ili Portalu.

eVozačka omogućava građanima, da bez dolaska u policijsku stanicu, zamenu vozačke dozvole izvrše putem Interneta. Nakon što je zahtev uspešno poslat preko Portala eUprava, a uplata taksi proknjižena, korisnik dobija informaciju da se njegova vozačka dozvola nalazi u policijskoj stanici, prema mestu prebivališta, i da može da je podigne. Ova usluga u rad je prvi put puštena aprila 2014. godine. Od tada je uslugu MUP-a, eVozačke iskoristilo više od 8000 korisnika nacionalnog Portala eUprava – u 2016. godini njih 576, a od početka 2017. do danas više od 4000.

 

****

Nacionalni portal eUprava javnosti je dostupan od juna 2010. godine i nalazi se na adresi www.euprava.gov.rs. Trenutno, broji preko 800 000 aktivnih korisnika. Podnošenje zahteva za izdavanje nove kartice zdravstvenog osiguranja, online upis dece u vrtiće, zakazivanje termina za ličnu kartu i vozačku dozvolu, poručivanje izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državlјanstvu, registracija vozila i zamena vozačke dozvole, trenutno su najpopularnije od ukupno 600 različitih elektronskih usluga.

 Preuzmite dokument Uputstvo

5.maj 2017.

UPIS DECE U BEOGRADSKE PREDŠKOLSKE USTANOVE I OVE GODINE PREKO E-UPRAVE

Online upis dece u predškolske ustanove na teritoriji Grada Beograda putem nacionalnog Portala eUprava (www.euprava.gov.rs) roditelјima će biti dostupan i u ovogodišnjem upisnom roku koji će trajati od 8. do 19 maja.

Elektronsko podnošenje zahteva će se, kao i do sada, odvijati u dva jednostavna koraka – popunjavanje i slanje prijave, a proces će ostati u potpunosti besplatan.

Zahvalјujući e-usluzi, koja je prvi put u rad puštena u maju 2016. godine, zahtev je preko nacionalnog Portala eUprava podnet za čak polovinu dece upisane u predškolske ustanove u Beogradu u prošlom konkursnom roku.

„Očekujemo da će se ove godine broj zahteva značajno uvećati i nadmašiti šaltere. Dokazali smo da sistem funkcioniše. Svih 10.000 prijava, koje su podnete preko eUprave, dostavlјene su nadležnim predškolskim ustanovama. Naši dosadašnji korisnici su najbolјa preporuka svim roditelјima koji će ove godine rešavati važno životno pitanje upisa dece u vrtiće“, rekao je Dušan Stojanović, direktor Direkcije za elektronsku upravu.

On je dodao da je tim Direkcije danonoćnim radom uspeo da korišćenje ove e-usluge omogući nezaposlenima, kao i roditelјima koji nisu državlјani Republike Srbije, što će je u prošlogodišnjem roku predstavlјalo prepreku za prihvatanje velikog broja zahteva.

„Kao i svaka druga e-usluga nacionalnog Portala, i Online upis dece u vrtiće, najlakše se koriguje onda kada je najaktivniji. Dakle, Direkcija će nastaviti da unapređuje ovu uslugu u predstojećem upisnom roku. Kako neki problem ili nelogičnost budu detektovani, tako će biti i korigovani. Međutim, moramo da apelujemo na roditelјe da pažlјivo proveravaju sve podatke koje unose, a posebno matične brojeve, jer se tokom prošlog upisnog roka ovo pokazalo kao najveći problem i prepreka za slanje zahteva“, dodao je Stojanović.

On je pozvao sve roditelјe da predaju zahtev za upis dece u vrtić elektronski jer će na taj način uštedeti vreme koje mogu da provedu sa svojom decom.

Podsetimo, Online upis dece u vrtiće prva je e-usluga nastala kao rezultat povezivanja i ukrštanja baza podataka i sistema različitih državnih institucija. Zahvalјujući ovom složenom procesu, brojna dokumenta potrebna za upis, koja su roditelјi do sada morali da pribavlјaju pred šalterima, zamenio je jedan obrazac.

 

UPUTSTVO ZA SLANјE ZAHTEVA - OSAM KLIKOVA DO ŽELjENOG VRTIĆA:

 1. Otvorite sajt www.euprava.gov.rs
 2. Kliknete na polјe "prijava" u gornjem desnom uglu
 3. Otvorite nalog ili se ulogujte na svoj profil
 4. Odaberete uslugu "upis deteta u predškolsku ustanovu"
 5. Odaberite želјenu predškolsku ustanovu
 6. Popunite formular ličnim podacima roditelјa i deteta, te podacima vezanim za upis
 7. Dobijate rezultate na osnovu unetih podataka, i ako je sve u redu, kliknete na "podnesi zahtev"
 8. Stiže obaveštenje da je zahtev podnet, ali i mogućnost interakcije s vrtićem preko polјa "upišite poruku"

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nacionalni portal eUprava javnosti je dostupan od juna 2010. godine i nalazi se na adresi www.euprava.gov.rs. Trenutno, broji preko 800 000 aktivnih korisnika. Podnošenje zahteva za izdavanje nove kartice zdravstvenog osiguranja, online upis dece u vrtiće, zakazivanje termina za ličnu kartu i vozačku dozvolu, poručivanje izvoda iz matične knjige rođenih i uverenja o državlјanstvu, registracija vozila i zamena vozačke dozvole, trenutno su najpopularnije od ukupno 600 različitih elektronskih usluga.

12. april 2017.

Usvajen je Izveštaj o realizaciji Akcionog plana za period od 2015-2016. godine

Na sastanku Radne grupe za elektronsku upravu, koju čine predstavnici iz 15 organa državne uprave, dana 11.04.2017. godine, usvajen je konačni Izveštaj o sprovođenju aktivnosti iz Akcionog plana za period od 2015-2016. godine, Strategije razvoja elektronske uprave uprave za period od 2015-2018. godine.

 Usvajen je Izveštaj o realizaciji Akcionog plana za period od 2015-2016. godine

U prethodne dve godine, realizovano je ili započeto sa realizacijom preko 80% od planiranih aktivnosti. Aktivnosti koje su institucije sprovele u okviru ovog AP doprinele su da Republika Srbija značajno popravi svoju poziciju u razvoju elektronske uprave prema rangiranju koje vrše Ujedinjene nacije, na svake dve godine. U stepenu razvoj elektronske uprave (EDGI indeks) Srbija je na 39 mestu od ukupno 193 zemlјe u 2016. godini, što predstavlјa napredak od čitavih 30 mesta.

19. januar 2017.

350.000 NOVIH KORISNIKA I 160 NOVIH USLUGA NA NACIONALNOM PORTALU E-UPRAVA U 2016. GODINI

Broj naloga na Portalu eUprava (www.euprava.gov.rs) tokom 2016. godine uvećan je za rekordnih 145 odsto - sa 350.000 novih, ovaj sajt trenutno broji više od 590.000 aktivnih korisnika. U prethodnih 12 meseci kreirano je 160 novih, uz koje je u ovom času, na Portalu dopstupno 710 različitih usluga koje oglašavaju 143 državna organa.

U 2016. godini najpopularnije su bile tri nove e-usluge elektronska zamena starih zdravstvenih knjižica novim karticama zdravstvenog osiguranja, eBeba i Online upis dece u vrtiće. Uz njih građani su nacionalni Portal eUprava najviše koristili za pribavlјanje izvoda iz Matične knjige rođenih i uverenja o državlјanstvu, ali i kako bi prijavili neki problem nadležnoj inspekciji.

Elektronska zamena starih zdravstvenih knjižica novim karticama zdravstvenog osiguranja putem Portala eUprava, koja je počela u novembru prošle godine, oborila je sve rekorde - za manje od tri meseca ovu uslugu iskoristilo je više od 200.000 građana Srbije.

Zahtev preko Portala eUprava i usluge Online upis dece u vrtiće, koja je aktivirana u maju protekle godine, podnelo je oko 10.000 roditelјa sa teritorije Beograda. Najmanje tri dokumenta koja se nabavlјaju na različitim šalterima, zamenio je jedan obrazac.

Projekat “Bebo dobrodošla na svet” (e-beba), zahvalјujući kojem roditelјi mogu za svega 15 minuta da prijave novorođenče, tokom 2016. zaživeo je do kraja 2016. godine u 47 porodilišta u Srbiji a danas se ova usluga obavlјa u svim porodilištima u našoj zemlјi. Do danas je ovim putem prijavlјeno više od 16.000 beba i ukinuto je oko sedam različitih papira.

„U narednoj godini nastavićemo da radimo na punoj primeni novog Zakona - umrežićemo šest državnih institucija. To će rezultirati ukidanjem skoro sedam miliona papira godišnje, koje su građani do sada preuzimali sa raznih šaltera“, rekao je Dušan Stojanović, direktor Direkcije za elektronsku upravu.

O NACIONALNOM PORTALU E-UPRAVA : Nacionalni Portal eUprava javnosti je dostupan od juna 2010. godine, kao najjednostavniji način da se smanje redovi, izbegne korupcija, a povećaju transparentnost i efikasnost u radu. Uprkos odsustvu zakona koji regulišu oblast elektronske uprave, kao i manjku finansijskih sredstava, broj gradova i opština, kao i građana i poslovnih subjekata - korisnika Portala, neprekidno raste. Od samog osnivanja, Direkcija za elektronsku upravu bila je domaćin, organizator i gost brojnih konferencija na temu razvoja ITK. Danas je jedan od klјučnih nosilaca informatičkog razvoja u Srbiji.

POGLEDAJTE STARIJE VESTI

 Vrh strane
 Portal eUprava Informator o radu Smernice v.5.0 Lista standarda interoperabilnosti v.2.0 Zahtev za informacijama od javnog značaja Smernice za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi eDijaspora