MENI

Naslovna » Dokumenti » Javne nabavke

Javne nabavke

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki za 2018.

 

Na sledećem linku možete videti plan javnih nabavki Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu za 2017. godinu:

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki

 Preuzmite dokument Izmena Plana javnih nabavki br. 1

 Preuzmite dokument Izmena Plana javnih nabavki br. 2

 

12.02.2018.

JNMV-2/2018

USLUGA IZRADE SOFTVERSKOG REŠENjA NAPLATE USLUGA PLATNIM KARTICAMA

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

06.02.2018.

JNMV-1/2018

UNAPREĐENjE OBJEDINjENIH ELEKTRONSKIH USLUGA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE – OSTVARIVANjE PRAVA ZA LOKALNA NOVČANA DAVANjA ZA GRAD BEOGRAD

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

6.11.2017.

JNMV-2/2017

NABAKA RAČUNARSKE OPREME

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje br. 1 - 10.11.2017.

25.10.2017.

JNMV-1/2017

KANCELARIJSKI NAMEŠTAJ

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje br. 1 - 27.10.2017.

 Preuzmite dokument Prilog uz odgovor na pitanje br. 1 - 27.10.2017.

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 03.11.2017.

24.10.2017.

JN-O-3/2017

ODRŽAVANјE TSA INFRASTRUKTURE

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.11.2017.

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 14.12.2017.

24.10.2017.

JN-O-2/2017

ODRŽAVANјE I UNAPREĐENјE OBJEDINјENIH ELEKTRONSKIH USLUGA DRŽAVNIH ORGANA – SISTEM ZA OSPOSOBLjAVANјE KANDIDATA ZA VOŽNјU I EPLAĆANјE

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.11.2017.

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 14.12.2017.

17.10.2017.

JN-O-1/2017

ODRŽAVANјE I UNAPREĐENјE OBJEDINјENIH ELEKTRONSKIH USLUGA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE - BEBO DOBRO DOŠLA NA SVET

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 17.11.2017.

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 01.12.2017.

 

Direkcija za elektronsku upravu

 

Na sledećem linku možete videti plan javnih nabavki Direkcije za elektronsku upravu za 2017. godinu:

 Preuzmite dokument Plan javnih nabavki

 Preuzmite dokument Izmena Plana javnih nabavki br. 1

 Preuzmite dokument Izmena Plana javnih nabavki br. 2

 Preuzmite dokument Izmena Plana javnih nabavki br. 3

 Preuzmite dokument Izmena Plana javnih nabavki br. 4

 

22.06.2017.

JNMV - 06/2017

Usluge- Unapređenje modula za Eplaćanje prema bankarskim informacionim sistemima

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 28.06.2017

12.06.2017.

JN- O - 06/2017

Usluge- Održavanje softverske i računarske opreme TSA

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 28.06.2017

12.06.2017.

JN-P-08/2017

Usluga - Softversko održavanje Portala OpenData kao podrška radu celog sistema eUprave

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora

29.05.2017.

JN- O - 07/2017

Usluge- Uspostavlјanje sistema lokalnih poreskih administracija (LPA) za produkciju

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje - 16.06.2017

 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 30.06.2017

20.04.2017.

JN-5/2017

Usluge- Usluge dizajniranja i održavanja naloga eUprava i Direkcije za elektronsku upravu na društvenim mrežama i izrade video animiranih infografika

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.05.2017

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 24.05.2017

20.04.2017.

JN-4/2017

Usluge- Promotivne aktivnosti Direkcije za elektronsku upravu, eUprave, Open Data, Portala eUprava i usluga na Portalu eUprava

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.05.2017

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 19.05.2017

18.04.2017.

JN-O-05/2017

Usluga - Softversko održavanje Portala OpenData kao podrška radu celog sistema eUprave

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 18.05.2017

 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 01.06.2017

04.04.2017.

JN-O-02/2017

Usluga - Softversko održavanje aplikativnih sistema Portala eUprava

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 09.05.2017

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 22.05.2017

23.03.2017.

JN-O-04/2017

Usluga – Uspostavlјanje sistema lokalnih poreskih administracija (LPA) za produkciju

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 27.04.2017

 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 10.05.2017

 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 22.05.2017

28.02.2017.

JN-O-01/2017

Podrška unapređenju platforme za kolaboraciju između organa državne uprave uspostavlјanjem novih funkionalnosti kolaboracionog servisa

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odgovor na pitanje 1 - 27.03.2017.

 Preuzmite dokument Izmena konkursne dokumentacije - 27.03.2017

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produžetku roka za dostavlјanje ponuda - 27.03.2017

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 19.04.2017

14.02.2017.

JNMV - 03/2017

Nabavka digitalnih sertifikata za potrebe funkcionisanja sistema eUprave

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Obaveštenje o produžetku roka za dostavlјanje ponuda - 21.02.2017.

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 28.02.2017

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 16.03.2017

9.02.2017.

JNMV - 02/2017

PROMOTIVNE AKTIVNOSTI Direkcije za elektronsku upravu, eUprave, Open Data, Portala eUprava i usluga na Portalu eUprava

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o obustavi postupka - 23.02.2017

 Preuzmite dokument Obaveštenje o obustavi postupka - 02.03.2017

8.02.2017.

JNMV - 01/2017

Analiza i preporuke za usaglašavanje pravnog i institucionalnog okvira u cilјu unapređenja elektronske uprave

 Preuzmite dokument Poziv za podnošenje ponuda

 Preuzmite dokument Konkursna dokumentacija

 Preuzmite dokument Odluka o dodeli ugovora - 23.02.2017

 Preuzmite dokument Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru - 10.03.2017

 Vrh strane
 Portal eUprava  Portal otvorenih podataka  Prekvalifikacije za IT  Informator o radu  Smernice v.5.0  Lista standarda interoperabilnosti v.2.1  Internet domeni organa državne uprave  Smernice za korišćenje društvenih mreža u javnoj upravi  Zahtev za informacijama od javnog značaja  eDijaspora