МЕНИ

Насловна » О нама » О Дирекцији за е-Управу

О Дирекцији за електронску управу

Дирекција за електронску управу, као орган у саставу Министарства државне управе и локалне самоуправе, обавља стручне послове и послове државне управе који се односе на:

  • Усклађивање и унапређивање развоја и функционисања информационих система и инфраструктуре државних органа, органа аутномне покрајне, органа јединица локалне самоуправе и јавних служби
  • Развој и примену стандарда у увођењу информационо-комуникационих технологија у државним органима, органима аутномне покрајне, органима јединица локалне самоуправе и јавних служби
  • Примену коришћења интернета у раду државних органа, територијалне аутономије, локалне самоуправе и јавних служби

Дирекција за електронску управу, као орган управе у саставу Министарства државне управе и локалне самоуправе, бави се усклађивањем и унапређењем развоја и функционисања информационих система и инфраструктуре државних органа, органа аутономне покрајине, органа јединица локалне самоуправе и јавних служби. Такође, задужена је за развој и примену стандарда у увођењу информационо-комуникационих технологија у државним органима, органима територијалне аутономије, органима јединица локалне самоуправе и јавним службама, примену и коришћење интернета у раду државних органа.

Циљ Дирекције за електронску управу је да се грађанима и привреди обезбеде сервиси да више не морају да чекају у редовима као и да се државним органима олакша размена података увођењем Government Service Bus (GSB) који представља централну магистралу сервиса државних органа помоћу којих се обавља интероперабилна комуникација.

Дирекција за електронску управу је реализовала Портал еУправа Републике Србије који је централно место за електронске услуге јавне управе за све грађане и привреду. Портал је објављен на адреси www.euprava.gov.rs. јуна 2010. године; од тада се континуирано одржава, развија, и уводе се техничка унапређења и нове функционалности. Портал је инфраструктура и сервис државних органа који сами уводе нове услуге које генеришу и објављују на Порталу, како би били видљиви и доступни јавности.

У извештају Уједињених Нација објављеном марта 2012.године оцењено је да је Србија напредовала 30 позиција и достигла 51. место на светској ранг листи (од 190 земаља). Тиме је Србија сврстана међу три земље у свету које су оствариле највећи напредак у области електронске управе. Тај резултат је остварен због Портала еУправа и функционалости које омогућава. Оцене стања електронске управе у Србији за 2013. годину је први пут рађена у оквиру оцене за земље чланице Европске Уније. По тој оцени Србија је уврштена у 16 земаља у којим је област електронске управе у успону. Истакнуто је да треба радити на промоцији услуга електронске управе.

План Дирекције да у наредном периоду ради на даљем развоју инфраструктуре електронске управе, пре свега Портала. Поред тога треба мотивисати органе државне управе да постављају услуге из своје надлежности у електронском облику на Порталу. Такође ће се интензивно промовисати коришћење Портала од стране грађана и правних субјеката, јер се на тај начин подиже квалитет услуга и једноставност коришћења у пословима са државом. Фокус је на услугама које ће имати значајно поједностављене процедуре за добијање личних докумената, прибављање докумената везаних за добијање грађевинске дозволе и услуге везане за порез на имовину. Портал је проширен новим модулом за електронско вођење јавних набавки, а планирају се нове услуге као што је услуга прибављања докумената за породиље, као и израда апликације за мобилне платформе.

Осим сервисног слоја Дирекција планира и рад на пројектима инфраструктуре електронске управе који се баве формирањем националних регистара и успостављањем интероперабилности у функционисању јавне управе.

Коришћењем савремених технологија се остварује већа ефикасност, поштовање правила, транспарентност рада органа,  а грађани и правна лица више не морају да чекају на шалтерима како би обавили своје обавезе према држави.

 Врх стране
 Портал еУправа  Информатор о раду  Смернице в.5.0  Листа стандарда интероперабилности в.2.0  Захтев за информацијама од јавног значаја  Смернице за коришћење друштвених мрежа у јавној управи  eДијаспора